Biträdande jurist

patrik@sbadvokat.se

Patrik Kragh Myllenberg

Patrik Kragh Myllenberg är biträdande jurist vid advokatbyrån. Han avlade juristexamen år 2013 och har gjort notarietjänst vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Han har därefter arbetat med i huvudsak familjerätt och arvsrätt på juristbyrå och har varit verksam på advokatbyrån sedan år 2022.