Familjerätt

Har du frågor?

Du vet väl om att du alltid är välkommen att kontakta oss för en kortare gratis rådgivning? Hör gärna av dig via telefon eller e-post.

Familjerätt

Säfwenberg & Bergh Advokatbyrå har lång och omfattande erfarenhet av alla typer av frågor inom familjerätt, såväl nationella som internationella. Vi biträder klienter i alla hithörande frågor, såsom vid bodelning vid skilsmässa eller i vårdnadstvist. Vi åtar oss också uppdrag som bodelningsförrättare.

Bodelning m.m

Bodelning är ofta komplicerat och kan röra betydande värden, exempelvis när fastighet eller bostadsrätt skall delas. Vi biträder klienter i frågor rörande bodelning vid skilsmässa eller när ett samboförhållande upphör. Vi biträder även med upprättande av de avtal som förekommer inom området, exempelvis bodelningsavtal, även vid bodelning under äktenskapet, äktenskapsförord och samboavtal.

Vårdnad, boende och umgänge m.m

En separation kan aktualisera frågor om sådant som vårdnad om barn och barns boende, om exempelvis ensam vårdnad eller gemensam vårdnad skall gälla för framtiden. Barnets bästa ska vara avgörande i bedömningen av dessa frågor och då tas hänsyn till bland annat föräldrarnas förmåga att samarbeta och risken att barnet far illa. Vi har lång och bred erfarenhet av dessa ärenden, även sådana som omfattar svåra konflikter, missbruk, psykisk sjukdom, våld och liknande. Vi biträder klienter i frågor rörande föräldrar och barn, såsom i vårdnadstvist och i frågor om umgänge, boende och underhåll.