Arvsrätt

Har du frågor?

Du vet väl om att du alltid är välkommen att kontakta oss för en kortare gratis rådgivning? Hör gärna av dig via telefon eller e-post.

Arvsrätt

Arvsrätt är den vanliga sammanfattande benämningen på reglerna om arv, testamente, boutredning och arvskifte. Säfwenberg & Bergh Advokatbyrå har lång och omfattande erfarenhet av alla typer av frågor inom arvsrätten, såväl nationella som internationella. Bland annat biträder vi klienter i arvstvister och med upprättande av testamenten. Vi åtar oss förordnanden som boutredningsman och skiftesman.

Arvstvister

Arvstvister är inget enhetligt begrepp. Bland vanliga typer av arvstvister kan exempelvis nämnas sådana som rör särkullbarns rätt till laglott, där föräldern kanske innan dödsfall betydligt minskat sin egendom, eller sådana rörande förskott på arv, där någon bröstarvinge genom gåva kanske gynnats framför de andra. Vidare kan nämnas tvister rörande tolkning eller klander av testamente samt klander av arvskifte. Vi biträder klienter i alla typer av arvstvister, såväl i domstol som inför t ex boutredningsman.

Testamente

Genom att skriva testamente kan du själv styra över fördelningen av kvarlåtenskapen. Inte minst om man är sambo kan det finnas skäl att skriva testamente då man inte har arvsrätt som makar. Det rekommenderas att man vänder sig till advokat för att få hjälp med detta. Otydliga testamenten ger inte sällan upphov till svårlösta tolkningstvister mellan testamentstagare och arvingar. Det är också mycket viktigt att formkraven för testamente iakttas, till undvikande av att det klandras. Vi biträder klienter med att skriva testamente och annan planering för framtida dödsfall.

Övrig arvsrätt

Vi biträder även klienter med upprättande av bouppteckning och av arvskifte. Vi åtar oss förordnanden från domstol som boutredningsman och skiftesman.