Fastighetsrätt

Har du frågor?

Du vet väl om att du alltid är välkommen att kontakta oss för en kortare gratis rådgivning? Hör gärna av dig via telefon eller e-post.

Fastighetsrätt

Säfwenberg & Bergh Advokatbyrå åtar sig de flesta typer av fastighetsrelaterade uppdrag, exempelvis köp och försäljning av hyresfastigheter och villafastigheter, samäganderättsfrågor, frågor om servitut, gemensamhets­anläggningar och andra samfälligheter samt nyttjanderättsfrågor. Vi biträder i alla slag av tvister om fastigheter, såsom tvister om köp av fastighet, s k dolda fel, entreprenadtvister, servituts- och nyttjanderättstvister och tvister om fastighetsbildning. Vi åtar oss även uppdrag som god man enligt samäganderättslagen.

Vi har ett brett kontaktnät med skatterådgivare, revisorer och besiktningsmän som vi vid behov anlitar i våra fastighetsrättsliga uppdrag.