Bostadsrätt

Har du frågor?

Du vet väl om att du alltid är välkommen att kontakta oss för en kortare gratis rådgivning? Hör gärna av dig via telefon eller e-post.

Bostadsrätt

Säfwenberg & Bergh Advokatbyrå lämnar rådgivning och biträder i alla typer av frågor gällande bostadsrätt. Vi har ett antal bostadsrättsföreningar bland våra klienter som vi löpande biträder i de flesta tänkbara bostadsrättsliga ärenden och tvister, exempelvis i frågor om förvaltning, pantsättning, stadgar, medlemskap och andra föreningsrättsliga frågor.

Vi biträder med uppsägningar av medlemmar och lokalhyresgäster och vid bostadsrättsrelaterade tvister. Vi biträder även privatpersoner i bl a tvister om överlåtelse av bostadsrätt.