Socialrätt

Har du frågor?

Du vet väl om att du alltid är välkommen att kontakta oss för en kortare gratis rådgivning? Hör gärna av dig via telefon eller e-post.

Socialrätt

Vi på Säfwenberg & Bergh Advokatbyrå åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål som avser frågor om tvångsomhändertagande enligt lag om vård av unga (LVU), lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lag om vård av missbrukare (LVM) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Vi har lång erfarenhet av att biträda såväl vuxna som barn i mål mot de myndigheter som anser att tvångsvård eller ett omhändertagande är nödvändigt. Det rör sig om mycket ingripande åtgärder och kan bero på en lång rad olika omständigheter.

I den här typen av mål är det domstolen som förordnar ett offentligt biträde och staten svarar för kostnaderna för det offentliga biträdet. Du har möjlighet att önska vem du vill ha som ditt biträde.